Türk çayının ulusal ve uluslararası arenada gerçek değerine ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışan TÜRKÇAYDER olarak, plastik poşet çaylarla ilgili gündeme gelen bir araştırma nedeniyle derneğimiz ve üyelerimiz adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği görüyoruz.

Kanada’da McGill Üniversitesi’nde yapılan ve farklı mecralarda gündeme gelen araştırmada, tamamen naylon ve PET tipi plastik filtreye sahip plastik poşet çaylar kullanılmıştır. Plastik poşet çaylarla yapılan bu analizin sonucunda, mikro ve nano plastik bulgulara rastlandığı kaydedilmiştir. Ancak araştırmanın sonuçları bazı mecralarda bu sonuç tüm poşet çaylar için geçerliymiş şeklinde yer almıştır. Söz konusu araştırmada kâğıt bazlı çay poşetlerin kullanılmadığına açıklık getirmek isteriz. Türkiye’de yaygın biçimde kullanılan kâğıt filtre bazlı poşet çaylar, sağlık açısından risk içermemekte ve ürünler “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne uygun olarak üretilmektedir. İthal çay ürünlerinde ise ülkemizde uygulanan yasa ve yönetmeliklere ek olarak Avrupa Birliği şartnamelerine tam uyum gözetilmekte ve standartları karşılayan çaylar ithal edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.